English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Компанията
Стратегия
Екип
Комплексно разрешително
Акцизен склад
Reach
Членство в ЕББ
Система по качеството
 

Компанията

Най-големият производител на биодизел и горива от селскостопанска биомаса в България


Панорамна снимка на фабриката
Панорамна снимка на фабриката
Панорамна снимка на фабриката
Производство от и за природата

Rapid Oil Industry Co., Ltd. е конкурентоспособна, високотехнологична, иновативна компания, създадена през 2006 г. за производство на екологично чисти енергийни продукти на база интегрирана принципно нова безотпадъчна технология на преработка, собствена разработка, защитена с патент.

Основният предмет на дейност на Rapid Oil Industry Co., Ltd. се осъществява в сферата на производство, реализация, R&D и управление, от една страна на енергия от селскостопанска биомаса и биогорива първо и второ поколение, а от друга – на продукция от аграрния сектор.

Компанията е съучредител и участва в ръководството на Националната Асоциация по Биогорива в България (НАББ).

Rapid Oil Industry Co., Ltd e единствения представител на българския бизнес в Европейската организация на производителите на биодизел – European Biodiesel Board (EBB), Brussels, Belgium.

 

Към настоящия момент Rapid Oil Industry Co., Ltd. разполага с:

 • Комплексно разрешително (№312-НО/2008), определящо нормите на въздействие на производствената дейност върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда от МОСВ, Република България.
 • Лиценз за управление на данъчен склад (№446/01.07.2010), издаден от Агенция Митници по реда на Закона за акцизите и данъчните складове и Наредба №3 в Р. България.
 • Регистрация (№01-2119485821-32-0036) съгласно регламент REACH EC 1907/2006.
 • Реализиран производствен патент (№110465A/14.09.2009) за биогорива.
 • Научно-изследователска лаборатория, акредитирана по стандарт EN ISO 17025 (№239ЛИ/02.08.2011) осъществяваща цялостен входящ контрол на суровините, междинен контрол на производтсвения процес и контрол на готовата продукция съгласно EN ISO 14214.
 • Развойно звено за внедряване на нови разработки и концептуални иновационни решения.
 • Екип от високо квалифицирани управленски, инженерно-технически и научни кадри.
 • Експериментален производствен участък позволаващ реално тестване на технологични процеси, нововъведения и разработки.
 • Ремонтна база, осигуряваща 24-часова поддръжка на цялостния технологичен процес.
 • Изцяло автоматизирани технологични и производствени процеси с възможност за осъществяване на пълен 24-часов on-line контрол.
 • Инсталация с капацитет 60 000 мт/г. за предварителна обработка и непрекъснато рафиниране на растителни масла.
 • Инсталация с капацитет 60 000 мт/г. за производство на биодизел по собствена технология в непрекъснат цикъл и с качество, отговарящо на изискванията по стандарт EN ISO 14214.
 • Складова база за 10 000 мт растителни масла.
 • Складова база за 1 200 мт биодизел.
 • Складова база за 1 600 мт глицерол.
 • Складова база за 300 мт метилов спирт.
 • Складова база с площ 1 000 м² за други консумативи и материали.
 • Собствен автопарк от леки и лекотоварни автомобили.
 • 24-часова специализирана ведомствена охрана.

Основната производствена база на компанията е изградена върху площ от 30 000 м² в района на село Козаревец, общ. Лясковец, в непосредствена близост до автомобилни и железопътни транспортни коридори, на 20 км източно от Велико Търново.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти