English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Научно-развойна дейност
Лабораторно-експериментален комплекс
Експериментално производство
Проектиране на оборудване
Автоматизация на производството
 

Научно-развойна дейност

Иновации


Една от силните страни на ''Рапид Ойл Индустри'' ЕООД е научно-изследователската и развойна дейност.
Една от силните страни на ''Рапид Ойл Индустри'' ЕООД е научно-изследователската и развойна дейност.

Компанията извършва широка гама от научни изследвания самостоятелно и съвместно с външни колективи, в рамките на български и европейски научно-приложни проекти, свързани с разработване на: технологии, прототипи и др. за нови възобновяеми източници на енергия, разширяване на суровинния потенциал за производство на биогорива, оптимизиране на химически процеси на обработка и добив на енергия и др.

Колективът разработващ иновационните проекти се състои от професионалисти с доказани качества. Ръководителите на сектори са дипломирани специалисти с квалификация, покриваща нормите по европейските стандарти. Разработките са в няколко главни направления:                                     

  • Биотехнологии – разработка на алтернативни методи за получаване на масла за проиводство на биогорива второ поколение при използването на микроорганизми, оптимизиране на процесите на производство на биогаз и разработка на субстратни комбинации;
  • Химически технологии – бърза и бавна пиролиза на биомаса с последващ синтез на течни и газообразни горива, нови методи в рафинирането на масла, производството на биодизел, обработка мастни киселини и суров глицерин;
  • Процеси и апарати – смесители, реактори, масообменни и топлообменни апарати. 
Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти