English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Химия
Биодизел
Глицерин
Мастни киселини
Енергия
Биогаз
Брикети
Електрическa енергия
Топлинна енергия
Храна
Масло
Фураж
Оранжерии
Животновъдство
 

Биодизел

Гориво от природата


На 23 февруари 1893г. Имперското патентно бюро в Берлин регистрира ''Метод и апарат за преобразуване на висока топлина в работа'' заявителя на патента е немският инженер Рудолф Дизел, а ''апарата'' е прародителят на познатия ни сега дизелов мотор работещ тогава с фъстъчено масло. Самият Дизел е мислел, че след време петролните горива ще бъдат скъп лукс. Днес това е наистина така и единствената реална алтернатива за огромния съществуващ автопарк е произведеното от растителни масла гориво – биодизел.

Биодизелът е възобновяемо гориво, произведено от растителни масла като рапично масло, слънчогледово масло, соево масло, като също е възможно  използването на отпадъчни масла от пържене  или животински мазнини.

В транспортния сектор, то може да бъде ефективно използвано както в смеси с  фосилното дизелово гориво, така и в чист вид. Тестове, предприети от  производителите на двигатели в Европейския съюз на смеси с дизелово гориво до 5-10%, или 25-30% и 100% чист, са доказали запазването на заводските гаранциите за всеки вид използвана смес при експлоатацията на двигателите. Биодизелът се използва и като ефективно отоплениние.         

Биодизелът  доказано,  има значително положително влияние върху околната среда намалява влиянието върху глобалното затопляне, намалява  емисиите, по-голяма енергийна независимост и положително въздействие върху селското стопанство.

Различни изследвания са изчислили, че използването на 1 кг биодизел води до намаляване с около 3 кг СО2. Следователно, използването на биодизел води до значително намаляване на емисиите на СО2 (65%-90% по-малко в сравнение с конвенционалните дизелови), емисиите на твърди частици и други вредни емисии. Биодизелът е с изключително ниско съдържание на сяра, и е с висока мазилна способност и бърза биоразградимост. Това са всички предимства, които са били потвърдени от различни програми на Комисията на ЕО и тестове на независими изследователски институти.                    

Използването на биодизел в Европа представлява важна стъпка за Европейския съюз в изпълнението на своята цел за намаляване на емисиите, както е договорено в рамките на споразумението от Киото.                       

Производството на биодизел  играе важна роля в селското стопанство. Съгласно действащата селскостопанска политика, суровините, необходими за производство на биодизел могат да се отглеждат на нискокачествени земи, които иначе биха били необработваеми. За производството на биодизел днес се използват около 3 милиона ха в ЕС.                            

''Рапид Ойл Индустри'' ЕООД произвежда висококачествен биодизел В100 в пълно съответствие с изискванията на европейски стандарт за качество БДС EN14 214 (виж сертификат за качество). Технологията е разработка на екипа на компанията и е защитена с патент. Процесът е напълно автоматизиран и се управлява посредством компютърен интерфейс SCADA. Капацитета на завода е 60 000 т/г. Готовия продукт се предлага на условия EXW, с възможност за експедиция с авто и жп цистерни. Партида от 20т до 1 200т. Компанията работи и със суровини на клиента, при съответствие на входящите качествени параметри на маслата

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти