English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Компанията
Стратегия
Екип
Комплексно разрешително
Акцизен склад
Reach
Членство в ЕББ
Система по качеството
 

Екип


Rapid Oil Industry Co., Ltd. е конкурентоспособна, високотехнологична, иновативна компания. Ние работим в сферата на енерговъзобновяемите технологи при използване на иновативни решения в технологичния и управленския процеси. Нашият екип се ръководи от принципите на екипност, професионализъм и иновативност в решението на проблемите. Тези синергични качества са от съществено значение за успешната работа и постигането на поставените цели.

Компанията е обезпечена с креативно мотивиран екип от професионални мениджъри, технолози и научни работници с дългогодишен опит, развиващи стратегически планирана управленска концепция за успешно справяне с еко-предизвикателствата на новото хилядолетие и устойчиво развитие в унисон с конюнктурата на динамично променящите се глобални тенденции. Водещите специалисти на компанията са възпитаници на чуждестранни учебни заведения, водещи в своите направления в международен мащаб.

Tехническият и производственият екип включва електроинженери, машинни инженери, компютърни и програмни специалисти с дългогодишен производствен опит в промишленото производство. Основен принцип в работата е екипното постигане на поставените цели.

Редовните обучения с акцент върху творческия принос и повишаване на квалификацията дават отлични резултати и гарантират високо ниво на компетентност на персонала. За нас най-ценното е екипът, който генерира и реализира идеите заложени в стратегията за развитие на компанията.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти