English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Компанията
Стратегия
Екип
Комплексно разрешително
Акцизен склад
Reach
Членство в ЕББ
Система по качеството
 

Комплексно разрешителноКомплексно разрешително (№312-НО/2008), определящо нормите на въздействие на производствената дейност върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда от МОСВ, Република България.

чл.117 от ЗООС - Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 се разрешават след издаването на комплексно разрешително.

Чл.118 Комплексното разрешително по чл.117 е задължително за издаването на разрешително за строеж.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти