English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Химия
Биодизел
Глицерин
Мастни киселини
Енергия
Биогаз
Брикети
Електрическa енергия
Топлинна енергия
Храна
Масло
Фураж
Оранжерии
Животновъдство
 

Оранжерии


В стратегията за развитие на „Рапид Ойл Индустри'' ЕООД е заложено увеличаване на собствените обработваеми земи, с цел обезпечаване производството на биогорива, което води от своя страна до генериране на големи обеми вторична биомаса. Това предполага създаването в местата на натрупване на вторични продукти от растениевъдството на инсталации за производство на биогаз, като ефекта от дейноста е в две направления – оползотворяване на биомасата и преобразуването в електическа енергия с цел реализация на енергийния пазар, от една страна, производството на екологичен тор от ферментния остатък за собствени цели. В резултат на тази дeйност се отделя и топлина в количество 1.2 от добитата електрическа енергия.

В районите, където няма консуматори за технологична топлина ''Рапид Ойл Индустри'' ЕООД изгражда оранжерии с цел утилизация на топлинната енергия. 

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти