English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Химия
Биодизел
Глицерин
Мастни киселини
Енергия
Биогаз
Брикети
Електрическa енергия
Топлинна енергия
Храна
Масло
Фураж
Оранжерии
Животновъдство
 

Електрическa енергия


Електричество е обобщаващо наименование за явленията, които са резултат от движението или натрупването на електрически заряди. Сред тях има лесно разпознаваеми явления, като светкавиците и статичното електричество, както и по-трудни за наблюдение, като електромагнитно поле и електромагнитната индукция. В ежедневието с думата „електричество“ се описват множество разнородни явления, за които във физиката се използват няколко термина с по-прецизни дефиниции – електрически заряд, електрически ток, електрическо поле, електромагнетизъм.

Електрически ток се нарича насоченото движение на електрически заряди, а неговата интензивност се измерва в ампери. То може да се състои от произволни движещи се заредени частици, като в най-честия случай, при металните проводници, това са електрони. Друг обичаен пример е електролизата, при която йони се движат в течности. Прието е за положителен да се приема токът, чиято посока съвпада с тази на движението на положителните заряди, т.е. протичащият от положително заредената към отрицателно заредената част на дадена електрическа схема. Тази посока се нарича още техническа.

Нашата компанията произвежда електрически ток посредством индиректно изгаряне на биогаз в когенератор. Капацитета на инсталацията за биогаз добиван от вторична биомаса е 2 500 000 м³/г, добивът на електричество - 4 675 840 кВч/г и 4 910 000 кВч/г топлина. В процес на проектиране и подготовка за изграждане са още няколко инсталации. Производството на биогаз позволява изграждането на собствена система за електроснабдяване на базата на ко-генерация.

„Рапид Ойл Индустри“ ЕООД разработи система за удовлетворяване на технологичните си нужди от електрическа енергия и продажба на излишната енергия съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти