English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти

Производство на енергия от възобновяеми източници

Биогорива първо и второ поколение, биогаз и пиролиза

Rapid Oil Industry Co., Ltd. е конкурентоспособна, високотехнологична, иновативна компания, създадена в края на 2006 г. с мисия: пазарно насочено екопроизводство на висококачествени екологично чисти енергийни продукти от възобновяеми природни източници различни от осигуряващите хранителния баланс, на конкурентни цени, базирано на интегрирана принципно нова безотпадна технология на преработка.

Основният предмет на дейност на Rapid Oil Industry Co., Ltd. се осъществява в сферата на производство, реализация, R&D и управление, от една страна на енергия от селскостопанска биомаса и биогорива от първо и второ поколение, а от друга – на продукция от аграрния сектор.

Компанията е обезпечена с креативен, мотивиран екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, в т.ч.: професионални мениджъри, технолози и научни работници, развиващ стратегически планирана управленска концепция за успешно справяне с еко-предизвикателствата на новото хилядолетие и устойчиво развитие в унисон с конюнктурата на динамично променящите се глобални тенденции. 

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти