English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Проектиране и производство на оборудване
Реактори
Смесители
Съдове
Цистерни
Филтри
Вакуумни системи
Системи за отопление
Електро-инсталации
Системи за управление
 

Съдове

Машиностроене


Съдовете в химическите инсталации се използват основно за междинно съхранение, осигуряване на дневен запас от суровина, отстояване и сепариране, буфериране при работа в непрекъсваем цикъл. Обикновено се изработват от неръждаема стомана, но когато условията позволяват може да се използвят обикновенни черни метали. Може да се изпълни във вариант с външна темперираща риза или вътрешни серпентини за нагряване или охлаждане. Температурният диапазон варира от -10 до + 80 Сº, а работното наляга е от 0.06 МПа до подналягане 0.04 Мпа. Съдовете могат да се класифицират по предназначение, като вертикални и хоризонтални, подземни и наземни, с нагряване и без нагряване, сепарираюи, буферни и складови. Размерите са 0.5 до 60 м³.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти