English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Научно-развойна дейност
Лабораторно-експериментален комплекс
Експериментално производство
Проектиране на оборудване
Автоматизация на производството
 

Експериментално производство

Нови процеси


Основните цели на фирмената иновационна политика са свързани с постигане на развитие и конкурентно предимство на пазара чрез въвеждане на иновации:

  • Разширяване на продуктовата гама;
  • Въвеждане на нови методи на производство;
  • Промени в организацията, управлението, условията на работа;
  • Повишаване знанията и уменията на персонала.

Структурата на фирмената иновационна стратегия трябва да включва един от компонентите – материално-технически – машини съоражения, експериментални лаборатории, конструктурски бюра, научна апаратура, експериментално производство.

''Рапид Ойл Индустри'' ЕООД има изградено експериментално производствено звено оборудвано с металорежещи машини и системи, контролно-измервателна техника. Екипът от машинни и електро инженери заедно с високо квалифицирани механици се занимава с конструиране на машини и приспособления подобряващи експлоатационните характеристики на съществуващото оборудване, разработва и внедрява високопроизводителна екипировка, реализира пилотни установки продукт на конструкторското бюро, на база нови технологични процеси разработени в лабораторно-експерименталния комплекс на копанията, произвежда и реализира оборудване за външни клиенти собствена разработка или по чертежи на клиента.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти