English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Химия
Биодизел
Глицерин
Мастни киселини
Енергия
Биогаз
Брикети
Електрическa енергия
Топлинна енергия
Храна
Масло
Фураж
Оранжерии
Животновъдство
 

Животновъдство


В проекта за развитие на ''Рапид Ойл Индустри'' ЕООД е предвидена възможността за изграждане на животновъдни ферми за свине и едър рогат добитък.

Компанията залага на развитие на биологично животновъдство. По този начин се затваря цикълът в аграрната дейност на компанията.


Условията за биологичното животновъдство включват:

  • Произхода на животните и да са отглеждани по биологичен начин не по-малко от 12 месеца за едрия рогат добитък и 6 месеца за прасета;
  • Храненето на животните се основава на наличните в стопанството ресурси. Цялата площ, на която се произвежда фураж, трябва да отговаря на правилата за биологично производство (собствен фураж и биотор);
  • Съораженията за събиране и съхранение на оборски тор изключват възможността от замърсяване на околната среда (инсталация за биогаз);
  • Животните се отглеждат в сгради, които са пригодени към биологичните и физиологичните им нужди.
Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти