English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Химия
Биодизел
Глицерин
Мастни киселини
Енергия
Биогаз
Брикети
Електрическa енергия
Топлинна енергия
Храна
Масло
Фураж
Оранжерии
Животновъдство
 

Мастни киселини

Козметика и фураж


Мастните киселини могат да бъдат наситени (само единични връзки между въглеродните атоми), мононенаситени (с една двойна връзка) и полиненаситени (с повече от една двойна връзка, обикновенно през -СН2– група). Те се различават по количеството въглеродни атоми във веригата, а също така по количеството и конфигурацията на двойните връзки в случая със ненаситените мастни киселини. Можем условно да ги разделим на низши (до седем въглеродни атома), средни (осем–дванайсет въглеродни атома) и висши (с повече от дванайсет атома). Карбоновите киселини, започвайки от маслената (С4) се смятат за мастни киселини, но получените от животински и растителни мазнини са изградени от осем и повече въглеродни атома (каприлова киселина). Числото въглеродни атоми в естествените мастни киселини обикновенно е четно, което е резултат от биосинтеза с участието на ацетил – кофермента А.

Голямата част от мастните киселини се съдържа в растителните масла получавани от различни семена. В маслото на някой определени растения се съдържат редки мастни киселини във висок процент. Ценни или незаменими са тези киселини, които не се синтезират в човешкия организъм. Такива например са мастните киселини съдържащи двойна връзка на отстояние девет въглеродни атома от карбиксилната група. Освен като хранителна добавка Е570, мастните киселин се използват  в козметичната и химическата промишленост, като стабилизатори и пеногасители, натриевите и калиеви соли на висшите киселини се използват в производството на сапуни и ПАВ. 

Задължително условие за производството на висококачествен биодизел е използването на растителни или животински мазнини с постоянно качество, съответстващи на критериите за входящ контрол. В процеса на подготовка на маслата се отделят субпродукти, съдържащи мастни киселини и техните натриеви соли. След обработка те се преработват до търговски продукт – мастни киселини, годни за употреба в различни направления – козметика, фуражи, технически цели.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти