English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Химия
Биодизел
Глицерин
Мастни киселини
Енергия
Биогаз
Брикети
Електрическa енергия
Топлинна енергия
Храна
Масло
Фураж
Оранжерии
Животновъдство
 

Брикети

Твърди биогорива


Брикетите от биомаса са направени от селскостопански отпадъци и са заместител на изкопаемите горива като нефт или въглища, и могат да бъдат използвани за отопление на котли в производствените предприятия, а също и да имат приложение в домакинството. Брикети от биомаса са възобновяем източник на енергия и да се избегне добавянето на въглероден в атмосферата. Брикети от биомаса пестят разходи за котелни горива. Чрез използването на брикети от биомаса могат да печелят въглеродни кредити за намаляване на емисиите в атмосферата. Брикетите от биомаса също така осигуряват по-висока калорична стойност за килограм и това пести около 30-40 на сто от разходите за котелно гориво. Брикетите се произвеждат от отпадъчна биомаса от дървообработването или растениевъдството в аграрния сектор. Не се използват свързващи вещества, в процеса на формоване. Естественият лигнин в биомасата  под влияние на температурата в процеса на пресоване свързва частиците и ги  формира. Изгарянето на еко брикети е много по-ефективно, отколкото изгаряне на дърва за огрев. Съдържанието на влага на брикетите може да бъде много ниско, окло 4%, като се има в  предвид, че в дървата за огрев може да бъде по-висока от 65%.

За пример параметри на екобрикети, направени чрез екструзия:

 
Параметър  Стойност
Плътност на брикети, т/m³  1,0-1,2 
Съдържание на топлина, ккал/кг 4600-4900
Съдържание на пепел, %   0,5-1,5

 

Технологията за екструзионно производство на брикети от растителни отпадъци (слама, слънчогледови люспи,  и т.н.) или ситно настърган дървесни отпадъци (дървесни стърготини) под високо налягане, при нагряване от 160 до 350 C ° е много по-добра в сравнение с други методи, като използване на бутални преси. Екобрикети са се развили с течение на времето в два различни типа: тези с дупки през центъра, и тези, които са плътни. И двата вида са класифицирани като брикети, но се образуват с помощта на различни техники. Плътните брикети са произведени с помощта на бутална преса, която компресира слепени слоеве на частиците биомаса заедно. Брикетите с отвор се произвеждат с винтова преса. Дупката е от винта , минаваща през центъра. Това дава допълнителна повърхност за осъществяване на процеса на горене.             

  • Еко брикетите са по-чисти в сравнение с конвенционалните дърва и въглища;
  • Лесни са за съхранение и стифиране;
  • Еко брикетите горят устойчиво;
  • Не отделят вредни остатъчни вещества като серен диоксид;
  • Пепелта има стойност като тор, докато тази от въглищата не;
  • Еко брикетите могат да бъдат използвани в отворени или затворени горивни камери и барбекюта.

Екопелетите са разновидност на продуктите осигуряващи енергия от отпадъчна биомаса. Началото на тяхното използване в Европа е поставено в Швеция в началото на 90-те. Наред с  основните преимущества пелетите позволяват използване в котелни установки с автоматизирана система за подаване и дозиране на необходимото количество с цел контролиран горивен процес. 

„Рапид Ойл Индустри“ ЕООД произвежда екобрикети и екопелети от остатъчна биомаса – слама,царевица, слънчоглед. Суровината се обработва предварително, като се изсушава и смила. Този тип биогориво се отличава с висока калоричност – 20 – 25 Мдж/kг при значително по-ниски нива в сравнение с изкопаемите твърди горива пепелност, съдържание на сяра и вредни емисии в атмосферата. Продукцията от пелети съответства на стандартите по DIN 51731.Основните качествени показатели са:

 

наименование

мерна единица

стойност

допуск 

стандарт

влага

%

6-8

< 12

DIN 51 718

пепел

%

0.5

< 1.5

DIN 51 718

сяра

%

0.02

< 0.08

ETC V311/7.3-7

енергийност

MJ/kg

19.2

17.5-19.5

DIN 51 900

плътност

t/m³

 1.37

1.0-1.4

DIN 52 182


Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти