English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Химия
Биодизел
Глицерин
Мастни киселини
Енергия
Биогаз
Брикети
Електрическa енергия
Топлинна енергия
Храна
Масло
Фураж
Оранжерии
Животновъдство
 

Топлинна енергия


Топлинната енергия, това е форма на енергията свързана с движението на атомите,молекулите или други частици, от които се състои тялото. По същество топлинната енергия е сумарната кинетическа енергия на структурните елементи на веществата (атоми, молекули или заредени частици). Топлинната енергия на системата плюс потенциалната енергия на междуатомните взаимодействия се нарича вътршна енергия на системата. Топлинна енергия се отделя в резултат на химически реакциии, основно горене, ядрени реакции (делене на ядра и синтез), механически взаимодействия (триене).

В процеса на експлоатация на инсталациите за биогаз с последващо индиректно изгаряне на газта в ко-генератор се генерира топлинна енергия в съотношение от 1:1.2 до 1:2, която е резултат на химическия процес горене. Основното количество топлина се използва за обезпечаване на технологичните процеси по сушене на семена, пресоване, рафиниране на масла производство на биодизел и глицерин в производствената база на „Рапид Ойл Индустри“. Топлоносителите са са гореща вода 95ºС и пара 175ºС получени съответно от ко-генерация, от водогреен котел ниско налягане и парен ко-генератор. Процесите са така организирани, че се рекуперира максимално използваната топлина. Потоците, които не могат да се оползотворят или са с параметри несъответстващи на технологичните изисквания се използват в оранжерийното стопанство на дружеството. При интерес ''Рапид Ойл Индустри''ЕООД може да предложи топлинна енергия на външни консуматори.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти